Uprava podržava uspostavu i usklađivanje sa zahtjevima međunarodne norme
ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom te sa zahtjevima Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, prihvaća odgovornosti koje iz toga proizlaze, i u tom smislu iskazuje potpunu predanost razvijanju, implementaciji i unaprjeđenju sustava upravljanja kvalitetom.

Uprava obavezuje sve djelatnike na pridržavanje zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom.

Uprava se obvezuje:

 • osigurati materijalne i ljudske resurse za obavljanje poslova u skladu sa zahtjevima propisanim sustavom upravljanja kvalitetom
 • zaštititi povjerljive podatke i vlasnička prava svih korisnika
 • ne izlagati osoblje nedozvoljenim poslovima, financijskim ili drugim pritiscima i utjecajima koji mogu štetno utjecati na kvalitetu njihova rada
 • izbjegavati uključivanje u djelatnosti koje bi umanjile povjerenje u stručnost, nepristranost, prosudbu zaposlenika i uprave
 • poštovati i sudjelovati u održavanju sustava kvalitete
 • provesti mjere poboljšanja uočene tijekom ispitivanja zadovoljstva djelatnika i korisnika usluga
 • jednom godišnje provesti ocjenu sustava kvalitete
 • osigurati edukacije osoblja prema zahtjevima pojedinih radnih mjesta
 • osigurati protok informacija (periodično održavanje sastanaka s osobljem)
 • motivirati zaposlenika
 • poštovati hijerarhijsku strukturu, te odgovornosti i ovlasti svakog zaposlenika
 • osigurati infrastrukturu za obavljanje zdravstvene zaštite
 • dužnom pažnjom voditi brigu o zaštiti okoliša

Sukladno donešenoj Politici kvalitete, donose se ciljevi kvalitete:

 1. Zapošljavati stručne, ambiciozne i predane djelatnike i svojim korisnicima pružiti
  kvalitetnu uslugu
 2. Neprekidno educirati vlasnike životinja
 3. Širiti svijest o dobrobiti životinja
 4. Kvalitetnim pružanjem zdravstvene zaštite životinja i neprekidnim unaprijeđenjem
  štititi zdravlje ljudi sprječavanjem širenja zaraznih i nametničkih bolesti

Svi djelatnici su o ovoj odluci upoznati na stručnom kolegiju, te putem oglasne ploče.

U Vrbovcu, 22.4.2014.

direktor Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o.
Ivica Vujević,univ.mag.med.vet.

Veterinarska stanica Vrbovec
Veterinarska stanica Vrbovec

Veterinarska stanica Vrbovec