POLITIKA I CILJEVI KVALITETE KONTROLNOG TIJELA

Kontrolno tijelo Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o. kao inspekcijsko tijelo pruža usluge veterinarskih pregleda i kontrola subjektima u poslovanju s hranom sukladno primjenjivim europskim uredbama, hrvatskoj zakonskoj legislativi, međunarodno priznatim normama te pridruženim normativnim dokumentima.
Ovom izjavom o politici kvalitete najviša uprava Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o. definirala je sljedeću misiju, viziju te ciljeve:

Ciljevi Kontrolnog tijela uključuju:

  1. osiguranje nepristrane provedbe inspekcijskih aktivnosti prema svim korisnicima usluga Kontrolnog tijela sa konačnim ciljem osiguranja zdravstvene ispravnosti namirnica životinjskog podrijetla za prehranu ljudi;
  2. osiguranje da postupke inspekcije u ime Kontrolnog tijela provode isključivo osposobljeni, kompetentni i ovlašteni veterinari koji su u svakodnevnom radu oslobođeni bilo kakvih oblika pritisaka, a koji bi mogli negativno utjecati na njihovu neovisnost i nepristranost u provedbi inspekcijskih aktivnosti;
  3. osobno i profesionalno usavršavanje u radu svih djelatnika;
  4. preispitivanje sustava i donošenje upravine ocjene , u skladu s planovima a u svrhu stalnog poboljšanja sustava;
  5. provedba postupaka inspekcije u kojemu se uvažava važnost načela povjerljivog postupanja sa svim podacima koje će Kontrolno tijelo o korisnicima svojih usluga prikupiti tijekom provedbe inspekcijskih aktivnosti;
  6. voditi dužnu pažnju i brižnost prema zaštiti okoliša;
    Kontrolno tijelo će svim zainteresiranim stranama na zahtjev osigurati neophodnu razinu informacija o funkcioniranju inspekcije subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u Republici Hrvatskoj, informacije o postupcima inspekcije Kontrolnog tijela, postupku rješavanja priziva i prigovora u Kontrolnom tijelu i sl.

Donošenjem ove izjave o politici kvalitete, najviša uprava Kontrolnog tijela Veterinarske stanice Vrbovec d.o.o., koju predstavlja direktor, demonstrira svoju trajnu opredijeljenost i obvezu za osiguranje neophodnih resursa koji će osigurati trajno zadovoljenje načela zahtjeva za sustav upravljanja u inspekciji u području veterinarskih pregleda i kontrola, a koji su definirani normom HRN EN ISO/IEC 17020, kao i drugim primjenjivim važećim normativnim i zakonskim propisima.

U Vrbovcu, 15. listopada 2014.
Direktor

Ivica Vujević, univ.mag.med.vet.

Veterinarska stanica Vrbovec
Veterinarska stanica Vrbovec

Veterinarska stanica Vrbovec