10.12.2020. U skladu s Društvenim ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 19. svibnja 2016. god. Veterinarska stanica Vrbovec d.o.o. objavljuje: OBAVIJEST O NAMJERI PRODAJE (JEDNOG) POSLOVNOG UDJELA DRUŠTVA VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o.


U skladu s Društvenim ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 19. svibnja 2016. god. objavljuje
OBAVIJEST O NAMJERI PRODAJE (JEDNOG) POSLOVNOG UDJELA DRUŠTVA VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o.

Obavještavamo Vas da u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (NN 103/13) te Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12; 56/13) imate pravo biti upoznati s podacima o koristi, rizicima i cijeni predložene usluge prije pružanja iste, te za obavljenu uslugu dobiti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv račun u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Molimo da posebne potrebe životinja (npr.hitna stanja, bol, dobrobit ili sl.) odmah po dolasku prijavite.

U slučaju da pojedinu uslugu nismo u stanju pružiti, biti ćete upućeni u drugu veterinarsku organizaciju. Molimo da tom prilikom zatražite precizne upute ukoliko to smatrate potrebnim.
Svoje pritužbe i žalbe na pruženu uslugu ili osoblje, svi korisnici mogu izjaviti direktoru usmeno na zapisnik ili pisanim putem, poštom telefaksom ili elektroničkom poštom na sljedeću adresu:
Veterinarska stanica Vrbovec d.o.o.
Kolodvorska 68
10 340 Vrbovec
Tel: 01/2791-432
Fax: 01/2794-391
e-mail: vsv@hi.t-com.hr

Veterinarska stanica Vrbovec
Veterinarska stanica Vrbovec

Veterinarska stanica Vrbovec